บุคลากร

นายพิฆเนศ ธนะนู

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธาตุพนม

นางสาวอัจฉรีรัตน์ หนูห่วง

บรรณารักษ์

นางสาวพิกุล มุนตะทุม

เจ้าหน้าที่บริการ


   จดหมายข่าว


   ข่าวกิจกรรม


บ้านหนังสือชุมชน

ห้องสมุดชาวตลาด

ห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย)